RECYKLÁCIA

ČO JE RECYKLÁCIA?

 Recyklácia je proces opätovného využitia už niekedy použitých materiálov a produktov. Recyklovať môžeme nie len papier, ale aj sklo, plasty či tetrapack-obaly... Recyklácia znižuje plytvanie zdrojmi, znižuje spotrebu surových prírodných materiálov, zmenšuje množstvo uskladneného odpadu na skládkach a redukuje spotrebu energie.

 

VEDELI STE ŽE...

  • Každá tona recyklovaného papiera zachráni 17 stromov, ušetrí približne 1400 litrov ropy, 3 metre kubické skladového priestoru, 4000 Kwh energie a 26 500 litrov vody,

 

  • Recyklácia papiera vyžaduje o 70 % menej energie ako jeho výroba z pôvodných surovín,

 

  • Množstvo papierového odpadu každý rok narastá. Podľa štatistík, na Slovensku vyhodíme denne do 1000 ton papierového odpadu. Nerecyklovaním a vyhodením papiera do zmiešaného odpadu zničíme na Slovensku približne 4000 hektárov 100 ročného lesa.

 

TAK RECYKLUJME A PAPIER HÁDŽME DO

MODRÉHO KONTAJNERA!

 


ČO PATRÍ DO MODRÉHO KONTAJNERA:
knižný a písací papier, kancelársky papier, letáky, noviny, časopisy, papierové vrecká, zošity, knihy, písací papier, telefónne zoznamy, obálky, pohľadnice, baliaci papier, krepový papier, neznečistené papierové obaly, kartónové krabice, lepenka...

 

 

 

ČO NEPATRÍ DO MODRÉHO KONTAJNERA:
tvrdé väzby kníh, asfaltový a dechtový papier, mastný papier alebo znečistený potravinami, olejom a ropnými produktmi, použité plienky a hygienické potreby (vložky, vlhčené obrúsky, odličovacie tampóny, vreckovky...) , použité papierové utierky, celofán, alobal, umelohmotné obaly...