PAPIER KVALITY 5.03.00-použité lepenkové obaly na tekutiny

 

Papier kvality 5.03.00 kód 15 01 01

Jedná sa o použité lepenkové obaly na tekutiny (5.03.00), kód 15 01 01 predstavuje obaly z papiera a lepenky

Papier kvality 5.03.00 kód 19 12 01

Jedná sa o použité lepenkové obaly na tekutiny (5.03.00), kód 19 12 01 predstavuje odpady z mechanického spracovania odpadu

Papier kvality 5.03.00 kód 20 01 01

Jedná sa o použité lepenkové obaly na tekutiny (5.03.00), kód 20 01 01 predstavuje separované, zbierané zložky komunálnych odpadov