PAPIER KVALITY 1.05.00- bežná vlnitá lepenka

 

Papier kvality 1.05.00 kód 15 01 01

Jedná sa o bežnú vlnitú lepenku (1.05.00), kód 15 01 01 predstavuje obaly z papiera a lepenky

Papier kvality 1.05-00 kód 19 12 01

Jedná sa o bežnú vlnitú lepenku (1.05.00), kód 19 12 01 predstavuje odpady z mechanického spracovania odpadu

Papier kvality 1.05.00 kód 20 01 01

Jedná sa o bežnú vlnitú lepenku (1.05.00), kód 20 01 01 predstavuje separované zbierané zložky komunálnych odpadov