PAPIER KVALITY 4.03.00-použité vlnité sulfátové materiály 2

 

Papier kvality 4.03.00 kód 15 01 01

Jedná sa o použité vlnité sulfátové materiály 2 (4.03.00), kód 15 01 01 predstavuje obaly z papiera a lepenky

Papier kvality 4.03.00 kód 19 12 01

Jedná sa o použité vlnité sulfátové materiály 2 (4.03.00), kód 19 12 01 predstavuje odpady z mechanického spracovania odpadu

Papier kvality 4.03.00 kód 20 01 01

Jedná sa o použité vlnité sulfátové materiály 2 (4.03.00), kód 20 01 01 predstavuje separované, zbierané zložky komunálnych odpadov