Papier kvality 4.02.00-použité vlnité sulfátové materiály 1

 

Papier kvality 4.02.00 kód 15 01 01

Jedná sa o použité vlnité sulfátové materiály 1 (4.02.00), kód 15 01 01 predstavuje obaly z papiera a lepenky

Papier kvality 4.02.00 kód 19 12 01

Jedná sa o použité vlnité sulfátové materiály 1 (4.02.00), kód 19 12 01 predstavuje odpady z mechanického spracovania odpadu

Papier kvality 4.02.00 kód 20 01 01

Jedná sa o použité vlnité sulfátové materiály 1 (4.02.00), kód 20 01 01 predstavuje separované, zbierané zložky komunálnych odpadov