Nákup a predaj papiera ktorý sa naďalej zhodnocuje

Nakupujeme

čítať viac

Galéria

čítať viac

Často kladené otázky

čítať viac

Vitajte na našej webovej stránke!

 

 

Návody k obsluhe nášho RLS systému nájdete TU.

 

 

 Pokyny súvisiace s novou formou fakturácie nájdete TU. 

SLOVPAPER RECYCLING s. r. o.

 

Slovpaper Recycling s. r. o. je obchodnou spoločnosťou zabezpečujúcou nákup a predaj zberového papiera pre spracovateľské podniky. Nakúpený zberový papier od dodávateľov ďalej postupuje priamo pre spracovateľské organizácie- zákazníkov spoločnosti. Ide teda o ,,NÁKUP A PREDAJ PAPIERA, KTORÝ SA NAĎALEJ ZHODNOCUJE,,. 

 Spoločnosť Slovpaper Recycling s. r. o. sa od apríla 2017 stala dcérskou spoločnosťou Mondi SCP Ružomberok a. s., ktorý je najväčším spracovateľom dreva a najväčším výrobcom papiera na Slovensku. Slovpaper Recycling s. r. o., bude od konca roka 2020 zásobovať zberovým papierom predovšetkým Mondi SCP Ružomberok a. s., kde v súčasnosti prebieha výstavba najmodernejšieho papierenského stroja (PS19) v Európe.  Zo zberového papiera sa tu bude vyrábať kartónový papier s bielym povrchom, čo znamená, že zo zberového papiera z celej krajiny, sa vytvorí produkt s vysokou pridanou hodnotou. 

...

STRUČNÁ HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

História spoločnosti sa datuje už do roku 1998, kedy vznikla s názvom EURO WASTE SLOVAKIA, s. r. o. a jej hlavným cieľom bolo zásobovanie spoločnosti Kappa Štúrovo, so zberovým papierom zo Slovenska, Nemecka, Česka a Maďarska. Spoločnosť napredovala a v roku 2000 získala certifikát ISO 9001:2000. Krátko po tom sa zahájil projekt výstavby triediacich a lisovacích závodov, so zámerom podporiť zber a triedenie papiera z domácich zdrojov a tým eliminovať import zberového papiera zo zahraničia. Medzi rokmi 2004-2005 nastala zásadná zmena v obchodovaní spoločnosti, ktorú spôosobila expanzia predaja zberového papiera do zahraničia (Rakúska, Maďarska, Nemecka). V rozmedzí rokov 2005-2006 začala činnosť triediacich a lisovacích závodov a od roku 2007 už štúrovská papiereň spracúvala zberový papier - vlnitú lepenku takmer výlučne z domácich zdrojov.

V roku 2009 sa zmenil názov spoločnosti z EURO WASTE SLOVAKIA, s. r. o. na Smurfit Kappa Recycling CE, s. r. o. V roku 2010 sa ukončila výroba vlnitej lepenky v Štúrove. Triediace a lisovacie závody naďalej spracúvali papier vyzbieraný v regiónoch, no odbyt smeroval do iných papierní. Cieľom spoločnosti Smurfit Kappa Recycling, s. r. o. bolo predovšetkým zásobovanie papierní skupiny Smurfit Kappa a zároveň uspokojovanie dopytu  po zberovom papieri z Maďarska a Poľska v ktorých sa v tom čase spúšťali nové papierenské stroje vyrábajúce vlnitú lepenku. V tom čase bola významná aj expanzia zberového papiera do Mondi Swiecie. 

V apríli v roku 2017 prišla významná zmena v spoločnosti, keď prevzal podiely spoločnosti nový vlastník Mondi SCP Ružomberok. V tomto roku sa dňa 21.06.2017 spoločnosť premenovala na súčasný názov Slovpaper Recycling s. r. o. so sídlom v Ružomberku.

...