Nákup a predaj papiera ktorý sa naďalej zhodnocuje

Nakupujeme

čítať viac

Galéria

čítať viac

Často kladené otázky

čítať viac

VITAJTE NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE!

 

 

Návody k obsluhe nášho RLS systému nájdete TU.

 

 

 Pokyny súvisiace s fakturáciou nájdete TU. 

SLOVPAPER RECYCLING s. r. o.

 

Slovpaper Recycling s. r. o. je obchodnou spoločnosťou zabezpečujúcou nákup a predaj zberového papiera. Nakúpený zberový papier od dodávateľov ďalej postupuje na spracovanie priamo do Mondi SCP Ružomberok a. s., alebo pre spracovateľské organizácie- zákazníkov spoločnosti. Ide teda o ,,NÁKUP A PREDAJ PAPIERA, KTORÝ SA NAĎALEJ ZHODNOCUJE,,. 

 Spoločnosť Slovpaper Recycling s. r. o. sa od apríla 2017 stala dcérskou spoločnosťou Mondi SCP Ružomberok a. s., ktorý je najväčším spracovateľom dreva a najväčším výrobcom papiera na Slovensku. Slovpaper Recycling s. r. o., od konca roka 2020 zásobuje zberovým papierom predovšetkým Mondi SCP Ružomberok a. s., kde sa tento papier spracúva na najmodernejšom papierenskom stroji (PS19) v Európe.  Zo zberového papiera sa tu vyrába kartónový papier s bielym a hnedým povrchom.

To znamená, že zo zberového papiera z celej krajiny, sa vytvára produkt s vysokou pridanou hodnotou. 

...

STRUČNÁ HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

História spoločnosti sa datuje už do roku 1998, kedy vznikla s názvom EURO WASTE SLOVAKIA, s. r. o. a jej hlavným cieľom bolo zásobovanie spoločnosti Kappa Štúrovo, so zberovým papierom zo Slovenska, Nemecka, Česka a Maďarska. Spoločnosť napredovala a v roku 2000 získala certifikát ISO 9001:2000. Krátko po tom sa zahájil projekt výstavby triediacich a lisovacích závodov, so zámerom podporiť zber a triedenie papiera z domácich zdrojov a tým eliminovať import zberového papiera zo zahraničia. Medzi rokmi 2004-2005 nastala zásadná zmena v obchodovaní spoločnosti, ktorú spôosobila expanzia predaja zberového papiera do zahraničia (Rakúska, Maďarska, Nemecka). V rozmedzí rokov 2005-2006 začala činnosť triediacich a lisovacích závodov a od roku 2007 už štúrovská papiereň spracúvala zberový papier - vlnitú lepenku takmer výlučne z domácich zdrojov.

V roku 2009 sa zmenil názov spoločnosti z EURO WASTE SLOVAKIA, s. r. o. na Smurfit Kappa Recycling CE, s. r. o. V roku 2010 sa ukončila výroba vlnitej lepenky v Štúrove. Triediace a lisovacie závody naďalej spracúvali papier vyzbieraný v regiónoch, no odbyt smeroval do iných papierní. Cieľom spoločnosti Smurfit Kappa Recycling, s. r. o. bolo predovšetkým zásobovanie papierní skupiny Smurfit Kappa a zároveň uspokojovanie dopytu  po zberovom papieri z Maďarska a Poľska v ktorých sa v tom čase spúšťali nové papierenské stroje vyrábajúce vlnitú lepenku. V tom čase bola významná aj expanzia zberového papiera do Mondi Swiecie. 

V apríli v roku 2017 prišla významná zmena v spoločnosti, keď prevzal podiely spoločnosti nový vlastník Mondi SCP Ružomberok. V tomto roku sa dňa 21.06.2017 spoločnosť premenovala na súčasný názov Slovpaper Recycling s. r. o. so sídlom v Ružomberku.

...