PAPIER KVALITY 2.06.00-bežne triedené farebné listy

Papier kvality 2.06.00 kód 19 12 01

Jedná sa o bežne triedené farebné listy (2.06.00), kód 19 12 01 predstavuje odpady z mechanického spracovania odpadu

Papier kvality 2.06.00 kód 20 01 01

Jedná sa o bežne triedené farebné listy (2.06.00), kód 20 01 01 predstavuje separované, zbierané zložky komunálnych odpadov