PAPIER KVALITY 1.03.00-šedá lepenka

 

Papier kvality 1.03.00 kód 15 01 01

Jedná sa o šedú lepenku (1.03.00), kód 15 01 01 predstavuje obaly z papiera a lepenky

Papier kvality 1.03-00 kód 19 12 01

 Jedná sa o šedú lepenku (1.03.00), kód 19 12 01 predstavuje odpady z mechanického spracovania odpadu

Papier kvality 1.03.00 kód 20 01 01

  Jedná sa o šedú lepenku (1.03.00), kód 20 01 01 predstavuje separované zbierané zložky komunálnych odpadov