PAPIER KVALITY 3.05.00-biele bezdrevné listy

 

Papier kvality 3.05.00 kód 19 12 01

Jedná sa o biele bezdrevné listy (3.05.00), kód 19 12 01 predstavuje odpady z mechanického spracovania odpadu

Papier kvality 3.05.00 kód 20 01 01

Jedná sa o biele bezdrevné listy (3.05.00), kód 20 01 01 predstavuje separované, zbierané zložky komunálnych odpadov