PAPIER KVALITY 4.04.00-použité vrecia zo sulfátového materiálu

 

Papier kvality 4.04.00 kód 15 01 01

Jedná sa o použité vrecia zo sulfátového materiálu (4.04.00), kód 15 01 01 predstavuje obaly z papiera a lepenky

Papier kvality 4.04.00 kód 19 12 01

Jedná sa o použité vrecia zo sulfátového materiálu (4.04.00), kód 19 12 01 predstavuje odpady z mechanického spracovania odpadu

Papier kvality 4.04.00 kód 20 01 01

Jedná sa o použité vrecia zo sulfátového materiálu (4.04.00), kód 20 01 01 predstavuje separované, zbierané zložky komunálnych odpadov