PAPIER KVALITY 4.06.00-použitý sulfátový materiál

 

Papier kvality 4.06.00 kód 15 01 01

Jedná sa o použitý sulfátový materiál (4.06.00), kód 15 01 01 predstavuje obaly z papiera a lepenky

Papier kvality 4.06.00 kód 19 12 01

Jedná sa o použitý sulfátový materiál (4.06.00), kód 19 12 01 predstavuje odpady z mechanického spracovania odpadu

Papier kvality 4.06.00 kód 20 01 01

Jedná sa o použitý sulfátový materiál (4.06.00), kód 20 01 01 predstavuje separované, zbierané zložky komunálnych odpadov