HASZNOS FOGALMAK

Ezen az oldalon magyarázatot találhat azokra a fogalmakra, amelyekkel a hulladékpapír vétele és eladása kapcsán találkozhat.

Hulladék papír - hulladék és használt papír, amelyel válogatás után a papíriparban újrafeldolgozás történik.

Material /Anyag/ alap értékesítési tételt képvisel, tovább már nem osztható. Egyedi számmal és leírással rendelkezik. 

Raktár - az anyag (hulladékpapír) tárolására alkalmas egység, pl. raktárépület vagy terület. 

Belső papírhulladék-raktár - MONDI SCP (MSCP) területén található papírhulladék-tárhely. 

Külső papírhulladék-raktár - MONDI SCP (MSCP) területe kívül található papírhulladék-tárhely. 

Vevő - a végfelhasználó, amely a közvetítővel vételi (eladási) szerződést köthetnek megrendelés formájában. Meghatározza az szállítás végpontját, az ún. kirakodási helyet.  

Eladó - alany, amely a közvetítővel vételi szerződést köthet megrendelés formájában. A szállító meghatározza az utak kiindulópontját, az ún. rakodási helyet.  

 Szállítólevél - a szállítást engedélyező és megerősítő alapdokumentum, amely lehetővé teszi a szállított anyag elfogadását és átvételét.Megtalálható rajta az információ a szállítmányról, annak eredetéről, a felrakodás helyéről, a szállítóról, az ügyfélről és más egyéb kiegészítő adat.

Incoterms szokvány - egy egységes szabályozás, amely az eladó és a vevő jogait szabályozza a nemzetközi szállítási szerződésekben. Minden klauzulája az eladó és a vevő kötelezettségeit is tartalmazza (költségmegosztás, valamint a kárveszély és a kockázat megosztása az eladó és a vevő között).  

Szállítási feltételek - ismertetik a szállítás módját és a szállításhoz kapcsolódó tevékenységeket, az Incoterms szokványokon alapulnak. 

Bruttó súly (BW) - a szállítmánnyal megrakott jármű súlya tonnában kifejezve, a közúti mérlegen meghatározva  

Tara súly (TW) - az üres jármű súlya tonnában kifejezve, a közúti mérlegen meghatározva 

Netto súly (NW) - a végfelhasználónál meghatározott súly Brutto és Tara súly különbségeként, tonnában kifejezve 

Bejelentett súly (DW) - a partner által deklarált súly, tonnába kifejezve 

Szabványosított súly (NW) - képlettel kiszámított súly, tonnában kifejezve 

Számviteli súly (IW) - a végfelhasználónál meghatározott súly az alap mértékegységben, továbbá PPCA  számviteli súly tonnába kifejezve